Chi nhánh công ty

Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Chico

VP HÀ NỘI

Địa chỉ : Số 2 Lương Ngọc Quyến, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Tel: 0987.293.4444 – 039.278.4444

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến  Thứ 7 Mở cửa: 8h30 – Đóng cửa: 18h

VP HCM

Địa chỉ : 106/6 Bầu Cát 1, Phường 12, Quận Tân Bình

Tel: 082.418.4444

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến  Thứ 7 Mở cửa: 8h30 – Đóng cửa: 17h